Nieuwbouw KleinGeluk

Bij KleinGeluk staat de keuzevrijheid van de cliënt voorop, in zorg en huisvesting. Wij gaan uit van het concept Positieve Gezondheid (van Machteld Huber). De cliënt kiest waar hij/zij wil wonen en zich het prettigst voelt. Vanuit vraag- en aanbod richt KleinGeluk zich op nieuwe organisatievormen en flexibele huisvesting. In het voorjaar van 2020 opent KleinGeluk de twee nieuwe locaties Juliana en Veldhuis.

Wonen naar wens en zorgbehoefte

Afhankelijk van de eigen wens en zorgbehoefte kunnen cliënten kiezen uit drie woonvormen die in ieder stadsdeel van Apeldoorn worden aangeboden.

De drie woonvormen zijn gericht op:

  • Zelfstandig wonen met zorg
  • Kleinschalig wonen met dementie
  • Comfortabel wonen met zorg

Bij KleinGeluk staan de volgende vijf pijlers voor huisvesting centraal:

  1. Mensgericht: ouderenzorg is echt persoonlijke zorg
  2. Divers: we bieden in alle stadsdelen wonen met zorg
  3. Flexibel: wonen waar de cliënt wil, naar wens, behoefte en mogelijkheden
  4. Economisch houdbaar: zowel bestaande locaties als nieuwbouw dienen betaalbaar te blijven
  5. Verspreid over Apeldoorn, met lichte groei van wooneenheden
KleinGeluk is je thuis voelen

Nieuwbouw: dementie en langdurige zorg

KleinGeluk opent in het voorjaar van 2020 de twee nieuwe locaties Juliana en Veldhuis.
Op het Julianakwartier komt de locatie voor kleinschalig wonen Juliana. Deze locatie is speciaal gebouwd en ingericht voor mensen met dementie, met kleine woongroepen en een fraaie afgesloten binnentuin.

Lees hier meer over de nieuwbouwlocatie Juliana>>

Op de hoek Molenstraat en Kanaalstraat komt een nieuwe woon- en zorglocatie, voor cliënten met een indicatie voor langdurige zorg (intensieve zorgvraag, vanaf zorgzwaarte 4). Elke woongroep heeft een buurtkamer, er zijn diverse plekken om elkaar te ontmoeten en er is een mooie binnentuin.

Lees hier meer over de nieuwbouwlocatie Veldhuis >>

De twee nieuwe locaties zijn vervangend voor cliënten van de huidige locatie De Veenkamp en een deel van de cliënten van Sainte Marie. Locatie De Veenkamp zal op termijn worden gesloopt, waarna in de toekomst een nieuwe woon- en zorglocatie wordt herbouwd, gericht op kleinschalig wonen voor cliënten met dementie.

Voorbereidingen en verhuizing

Het huurcontract voor de huidige locatie Sainte Marie is na overleg met de eigenaar De Woonmensen verlengd tot eind 2022, waardoor cliënten langer kunnen verblijven op deze locatie. Op deze wijze kan KleinGeluk het totaal aantal wooneenheden op pijl houden en de voorbereidingen en verhuizingen in goede banen leiden.