Maatregelen coronavirus

KleinGeluk houdt de berichtgeving met betrekking tot het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij stellen indien nodig ons beleid en de te nemen maatregelen bij, om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Hierin volgen we de richtlijnen van het RIVM en de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

iPad

Ontvangst bezoek

Het is aan de orde van de dag. Ook bij KleinGeluk houdt het coronavirus de organisatie in de greep.
Volgens een kabinetsbesluit zijn alle woonzorgcentra en locaties voor kleinschalig wonen sinds
20 maart gesloten voor bezoek. Wij betreuren deze situatie ten zeerste, maar preventie en veiligheid staan deze dagen voorop. Deze maatregel wordt genomen in het belang van de veiligheid van onze bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers en is in lijn met het landelijk beleid om het coronavirus zoveel mogelijk vertraagd te verspreiden. Wij vragen uw begrip hiervoor.


De Stadsdeelmanager die over een locatie gaat, kan in uitzonderlijke situaties (zoals in het geval van terminale zorg) afwijken van deze maatregel.

Wij hopen dat er zoveel mogelijk (beeld)contact kan worden gehouden via o.a. videobellen, facetimen en skypen.

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten met cliënten en/of bewoners – ook wanneer er minder dan 100 deelnemers zijn – worden vanaf heden tot en met 1 juni afgelast. De huiskamers en buurtkamers blijven open voor onze bewoners. Per locatie wordt bekeken hoe de dag op de huiskamer met onze bewoners wordt ingevuld.

Dagactiviteiten

Vanaf heden zijn wij gestart met het sluiten van de dagbestedingslocaties. De medewerkers van de dagactiviteiten stemmen met onze cliënten en/of onze 1e contactpersoon af of deze thuis kan blijven en welke zorg wij in plaats van de dagactiviteit kunnen bieden bij ons op locatie. Wij houden contact met onze cliënten via telefoon of andere digitale middelen.

Maaltijden

Wij zijn helaas genoodzaakt het gezamenlijk eten in onze restaurants per direct te stoppen.
Bewoners van een van onze (WLZ) locaties ontvangen het eten op hun eigen appartement/kamer. Als er hulp nodig is bij het eten, krijgten zij ondersteuning van de woonassistent. Cliënten van onze wijkverpleging (thuiszorg) kunnen tot nadere orde niet meer op bezoek komen in onze restaurants om daar te eten. Op locaties waar wij eten aan huis kunnen brengen ontvangen bewoners zo snel mogelijk nadere informatie. Zoals in het appartementencomplex Symfonie.

Sluiting kapsalon

In verband met de verzwaarde maatregelen is ook de uitvoering van het kapperswerk op onze locaties vanaf nu tot een nader te bepalen moment stopgezet.

Alternatieven activiteiten/welzijn

Wij hebben aandacht voor cliënten die zich eenzaam voelen door de genomen maatregelen. We zijn dan ook bezig om naar alternatieven te kijken voor het aanbieden van activiteiten/welzijn in de groepsgrootte zoals gewend.

Verhuizing Juliana uitgesteld

Door de onstane situatie kan ook de verhuizing van de groepen bewoners van de Veenkamp, Kristal, Sainte Marie en nieuwe bewoners naar de nieuwe locatie Juliana helaas geen doorgang vinden. Deze stond gepland voor eind maart en is tot nader order uitgesteld. Er is op dit moment helaas nog geen zicht op een nieuwe datum voor het verhuizen. Zodra daar meer zicht op is wordt dat bekend gemaakt.
Met dit besluit is er enerzijds de duidelijkheid waar om werd gevraagd ten aanzien van het wel of niet door gaan van de verhuizing, maar wij realiseren ons dat hiermee niet tegemoet wordt gekomen aan de wensen van onder andere medewerkers en familie van bewoners om de verhuizing door te zetten omdat men daar in enkele gevallen zeer aan toe was. Wij hopen toch op begrip voor het genomen besluit.

Meer informatie

 

 

Maatregelen ter voorkoming verspreiding coronavirus
Zorg voor hand- en hoesthygiëne ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus