Privacy statement

Als organisatie vinden wij het van groot belang en zien het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens!

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam, adres, medische informatie of een foto. Hier dragen wij al zorg voor, maar met de komst van de nieuwe wet: Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn hier enkele verplichtingen voor organisaties bij gekomen en zijn rechten van belanghebbende verder uitgebreid.

Stichting KleinGeluk maakt gebruik van persoonsgegevens om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven aan de wensen en verlangens van haar cliënten op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Download hier voor meer informatie ons privacy statement.

KleinGeluk is een grapje bij de koffie