Toekomstgericht bouwen

Bij KleinGeluk staat de keuzevrijheid van de cliënt voorop, in zorg en huisvesting. De cliënt kiest waar hij/zij wil wonen en zich het prettigst voelt. Vanuit vraag- en aanbod richt KleinGeluk zich op nieuwe organisatievormen en flexibele huisvesting.

Wonen naar wens en zorgbehoefte

Afhankelijk van de eigen wens en zorgbehoefte kunnen cliënten kiezen uit drie woonvormen die in ieder stadsdeel van Apeldoorn worden aangeboden.

De drie woonvormen zijn gericht op:

  • Zelfstandig wonen met zorg
  • Kleinschalig wonen met dementie
  • Comfortabel wonen met zorg

Bij KleinGeluk staan de volgende vijf pijlers voor huisvesting centraal:

  1. Mensgericht: ouderenzorg is echt persoonlijke zorg
  2. Divers: we bieden in alle wijken wonen met zorg
  3. Flexibel: wonen waar de cliënt wil, ongeacht de zorgvraag
  4. Economisch houdbaar: zowel bestaande locaties als nieuwbouw dienen betaalbaar te blijven
  5. Verspreid over Apeldoorn, met lichte groei van wooneenheden
KleinGeluk is je thuis voelen

Nieuwbouw: dementie en langdurige zorg

KleinGeluk verwacht in februari 2020 twee nieuwe, toekomstgerichte woon- en zorglocaties gereed te hebben.
Op het Julianakwartier wordt een woon- en zorglocatie gebouwd voor cliënten met dementie. Deze locatie is speciaal gebouwd en ingericht voor mensen met dementie, met kleine woongroepen en een fraaie afgesloten binnentuin.
Op de hoek Molenstraat en Kanaalstraat komt een nieuwe woon- en zorglocatie, voor cliënten met een indicatie voor langdurige zorg (intensieve zorgvraag, vanaf zorgzwaarte 4). Elke woongroep heeft een buurtkamer, er zijn diverse plekken om elkaar te ontmoeten en er is een mooie binnentuin.

De twee nieuwe locaties zijn vervangend voor cliënten van de huidige locatie De Veenkamp en een deel van de cliënten van Sainte Marie. Locatie De Veenkamp zal op termijn worden gesloopt, waarna in de toekomst een nieuwe woon- en zorglocatie wordt herbouwd, gericht op kleinschalig wonen voor cliënten met dementie.

Voorbereidingen en verhuizing

Het huurcontract voor de huidige locatie Sainte Marie is na overleg met de eigenaar De Woonmensen verlengd tot eind 2022, waardoor cliënten langer kunnen verblijven op deze locatie. Op deze wijze kan KleinGeluk het totaal aantal wooneenheden op pijl houden en de voorbereidingen en verhuizingen in goede banen leiden.