Dagbesteding Parkinson:
Ritme en structuur

Dagbesteding Parkinson van KleinGeluk in Apeldoorn biedt cliënten met de ziekte van Parkinson een individueel programma, zodat u zo lang en goed mogelijk thuis kunt blijven wonen. Uw dag krijgt ritme, structuur en sfeer, en er is gelegenheid anderen te ontmoeten.

Programma op maat

Deze dagbesteding is uitsluitend voor cliënten met Parkinson. Het stadium van de ziekte
speelt geen rol. Parkinson is een complexe aandoening. Daarom betrekken we diverse disciplines bij de dagbesteding, afgestemd op uw specifieke klachten. Onze verzorgenden IG, activiteitenbegeleiders en Parkinson-verpleegkundigen zorgen voor deskundige en persoonlijke begeleiding en ondersteuning.

Actief en zinvol bezig zijn

Samen zorgen we ervoor dat u actief en zinvol bezig blijft en vertrouwen opbouwt in wat u nog kunt. Bewegen is met Parkinson een probleem. Beweging speelt daarom een grote rol in ons programma, dat deskundige begeleiding biedt en dat we samen met u afstemmen. Is verdere behandeling door een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog of paramedicus gewenst? We bespreken dit samen met u en leggen het voor aan uw behandelaar.

Een individueel afgestemd programma speciaal voor cliënten met Parkinson, bedoeld voor een actieve en zinvolle dag.

Indicatie

Voor deelname heeft u een indicatie nodig vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een indicatie voor medisch noodzakelijk vervoer wordt u ook gebracht en gehaald. We bieden u tegen een kleine bijdrage een lunch aan. Heeft u extra zorg nodig bij het eten of medicatie innemen, dan ondersteunen wij er u graag bij.

Aanspreekpunt

De verzorgende IG en de activiteitenbegeleider zijn het eerste aanspreekpunt voor de cliënt, familie en behandelaars.

Dagbesteding Parkinson aanbod