Algemene leveringsvoorwaarden

In onze algemene leveringsvoorwaarden staan de rechten en plichten van KleinGeluk als organisatie en die van de cliënt beschreven. U kunt de voorwaarden hier downloaden.