Zorg volgens KleinGeluk

Kleine, persoonlijke geluksmomenten geven een dag waarde en relevantie. Als je ouder wordt kun je niet alles meer en is je leefwereld kleiner, reden waarom we fijne ogenblikken en menselijke contactmomenten de volle aandacht geven. Bij KleinGeluk in Apeldoorn kiezen we bewust voor gezondheidszorg met een positieve kijk op de oude dag en respect voor wat een oudere nog wel kan in plaats van niet.

Respect voor het individu

Bij KleinGeluk geven we onze zorg- en dienstverlening vorm vanuit respect voor het individu, persoonlijke vrijheid en zelfbeschikking. Onze zorgaanbod is bewust zo ingericht, dat de cliënt nog zoveel mogelijk zelf kan doen en de gelegenheid krijgt eigen keuzes te maken. Ouderenzorg moet in onze ogen echt persoonlijke zorg zijn. Mensen die het geluk hebben zich thuis te voelen en hun eigen individuele leefstijl kunnen voortzetten, daar doen we het voor.

 

Veelzijdige zorgkeuze

KleinGeluk biedt een persoonsgericht en divers zorgpakket, dat goed aansluit op de individuele beleving en het sociale netwerk van de cliënt. De mogelijkheden variëren van zorgwoningen voor zelfstandig wonen maar met alle faciliteiten van een zorgcentrum, tot kleinschalig wonen wanneer thuis wonen door dementie minder goed mogelijk is. De verschillende kleinschalige locaties zijn verspreid over Apeldoorn te vinden.

KleinGeluk is een fijne seconde die heel lang duurt

Ook thuiszorg, specialistische zorg en meer

De zorgmogelijkheden, dienstverlening en accommodaties van KleinGeluk hebben een veelzijdig karakter. We bieden ook thuiszorg, specialistische zorg en een uitgebreid pakket met andere vormen van zorg. Zo krijgen onze cliënten de juiste verzorging en behandeling, die met warme aandacht zo persoonlijk mogelijk wordt afgestemd.

 

Wat kost zorg van KleinGeluk?

De kosten voor onze zorg- en dienstverlening zijn afhankelijk van uw inkomen en indicatie. U heeft recht op goede zorg en ondersteuning en u kunt hiervoor aanspraak maken op de WLZ, PGB en de Wmo. Zo blijft uw eigen bijdrage vaak beperkt.