Kwaliteit

Per 1 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht geworden. Dit kwaliteitskader geeft richting aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg en beschrijft aan welke vereisten goede zorg moet voldoen. Het kwaliteitskader is vooral gericht op leren en verbeteren en levert verschillende verplichtingen op voor zorgorganisaties.

Kleinschalig en persoonlijk

Onze zorg- en dienstverlening is kleinschalig en persoonlijk. Zo kunnen we kwalitatief goede zorg op maat leveren. Kwaliteit van leven staat centraal. Samen stemmen we wensen en behoeften af, waarbij onze cliënten ook vertrouwen opbouwen in wat ze nog wel kunnen.

Kwaliteitsplan 2020

In het kwaliteitsplan staat beschreven waar KleinGeluk mee bezig is en wat zij wenst te bereiken. Er staan concrete verbetermaatregelen in om uiteindelijk een betere kwaliteit van leven aan de cliënten te kunnen bieden.

Kwaliteitsverslag 2018-2019

Er is een kwaliteitsverslag voor 2018-2019 opgesteld. Het verslag gaat formeel over 2018, maar gezien de fusie per 1 juli 2018, lopen veel trajecten door in 2019. In het verslag staan de verantwoording en de stand van zaken ten aanzien van de gestelde verbetermaatregelen. Daarnaast staat vermeld hoe de kwaliteitsgelden zijn ingezet. Zo is er veel geïnvesteerd om de zorg en diensten bij de wensen van cliënten aan te laten sluiten.