Cliëntenraad

Bij KleinGeluk staan de wensen en behoeften van de cliënt voorop. Inspraak is belangrijk om kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden. Op de diverse locaties zijn cliëntenraden actief die meedenken en meepraten over het beleid.

Meepraten namens cliënt

Een cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen behartigt van iedereen die zorg en ondersteuning van ons ontvangt.
Cliëntenraden hebben invloed op het beleid van KleinGeluk. De raden praten, namens de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geven advies over onderwerpen die van belang zijn. Onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld kwaliteitsbeleid, jaarplannen, nieuwbouw en ontwikkelingen in de zorg.

Centraal en lokaal

KleinGeluk heeft per locatie een cliëntenraad. Vanuit elke lokale cliëntenraad wordt een vertegenwoordiging in de Centrale Cliëntenraad opgenomen. De Centrale Cliëntenraad richt zich voornamelijk op de beleidsmatige zaken. De lokale cliëntenraad heeft vooral de uitvoering van zorg- en dienstverlening als aandachtsgebied.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via: ccr@kleingeluk.nl.