Cliënt-tevredenheid

Kwaliteit vormt het uitgangspunt van ons handelen. En waar kunnen we kwaliteit beter aan afmeten dan aan de tevredenheid van onze cliënten? Bovendien zien we een hoge mate van tevredenheid als een kroon op ons werk en daar doen we het uiteindelijk allemaal voor!

Cliëntbesprekingen en familiegesprekken

Wij hanteren verschillende methodes om erachter te komen hoe cliënten ons waarderen. Zo wordt vanuit KleinGeluk veel waarde gehecht aan een persoonlijke aanpak en het voeren van persoonlijke gesprekken. Hierin geeft de cliënt zijn wensen en behoeften aan die meteen in praktijk gebracht kunnen worden.

Tijdens de uitvoering van de dagelijkse zorg en diensten vragen we regelmatig naar de tevredenheid. Ook vindt minimaal twee keer per jaar een cliëntbespreking plaats. Tijdens zo’n bespreking krijgt de cliënt de gelegenheid om de verschillende facetten van zijn leven te bespreken en gaan we in gesprek over hetgeen belangrijk is voor díe client. Het kan al om kleine dingen gaan die het leven net iets leuker maken. Zoals een wandelingetje buiten, een bezoek aan een kleinkind of een kopje koffie in de zon.

De geluksmomenten en ondersteuningsvragen proberen we tijdens het gesprek met de cliënt te achterhalen. We maken afspraken waar KleinGeluk bij kan ondersteunen, die vervolgens worden opgenomen in het cliëntplan.
Als cliënten zelf het gesprek niet meer goed kunnen voeren, vinden er familiegesprekken plaats.

ZorgkaartNederland

Voor het monitoren van onze cliënttevredenheid maken we verder gebruik van ZorgkaartNederland. Op deze onafhankelijke website voor de Nederlandse gezondheidszorg kunnen mensen zonder tussenkomst van een zorgaanbieder hun ervaringen met de zorg delen. Op deze wijze kunnen we vergelijkingen maken met landelijke waarderingen.

Op de vraag of de cliënt KleinGeluk zou aanbevelen, scoren we een gemiddelde van 8,4! Een resultaat waar we best trots op zijn!