Van KleinGeluk gesproken

KleinGeluk benadert cliënten vanuit ‘eigen Regie en Kracht’. Hierbij laten we ons onder meer inspireren door de visie van Machteld Huber m.b.t. Positieve Gezondheid. We kiezen bewust voor gezondheidszorg met een positieve kijk op de oude dag en respect voor wat een oudere nog wel kan in plaats van niet.

Zorg volgens KleinGeluk

KleinGeluk staat voor positieve ouderenzorg met oprechte aandacht, die we vanuit onze passie, kennis en ervaring als zorgprofessionals dagelijks willen delen met onze cliënten.

Onze missie: kleine persoonlijke geluksmomenten creëren die een dag kunnen kleuren.

Lees meer over de visie van KleinGeluk in Apeldoorn >>

 

Kwaliteit

Kwaliteit van leven van staat centraal bij KleinGeluk. Onze zorg- en dienstverlening is kleinschalig en persoonlijk. Leren en verbeteren staan centraal, conform het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We informeren u graag hoe we kwalitatief goede zorg op maat leveren.

Lees meer over kwaliteit van KleinGeluk in Apeldoorn >>

 

Cliëntenraad

Bij KleinGeluk staan de wensen en behoeften van de cliënt voorop. Inspraak is belangrijk om kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden. Op de diverse locaties zijn cliëntenraden actief die meedenken en meepraten over het beleid.

Lees meer over de cliëntenraad van KleinGeluk >>

KleinGeluk is een luisterend oor bieden

Cliënttevredenheid

Kwaliteit vormt het uitgangspunt van ons handelen. En waar kunnen we kwaliteit beter aan afmeten dan aan de tevredenheid van onze cliënten? Bovendien zien we een hoge mate van tevredenheid als een kroon op ons werk en daar doen we het uiteindelijk allemaal voor!

Meer informatie

Klachtenprocedure

Uiteraard hopen we dat onze cliënten tevreden zijn met de zorg- en dienstverlening van KleinGeluk. Heeft u toch een verbeter tip of klacht? Dan vernemen we dat graag. Daar kunnen we immers van leren! Klachten worden zoveel mogelijk in direct onderling overleg behandeld en opgelost.

Meer informatie

Maatregelen coronavirus

KleinGeluk houdt de berichtgeving met betrekking tot het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij stellen indien nodig ons beleid en de te nemen maatregelen bij, om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Lees meer