Specialistische zorg:
Thuis met zorg behandeld

Heeft u verpleging nodig, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname? Bij KleinGeluk in Apeldoorn kunt u terecht voor verpleegkundige ondersteuning. U bent in goede handen bij onze deskundige medewerkers met aandacht voor uw persoonlijke situatie, vertrouwd bij u thuis.

Minder ziekenhuisverblijf

Specialistische zorg kan ziekenhuisbezoek soms voorkomen, zoals een medische controle. Dat kan een hele onderneming zijn, die we u graag besparen. Het is ook fijn dat u na een opname eerder naar huis kunt, waar we de behandeling voortzetten. Samen met uw behandelaar bekijken we de mogelijkheden. De duur van de zorg hangt af van uw indicatie.

Deskundig en persoonlijk

Bij KleinGeluk kunt u vertrouwen op de juiste deskundige hulp, ondersteuning en begeleiding. Onze gespecialiseerde verpleegkundigen hebben veel ervaring met complexe medische verzorging. Zij ondersteunen u in uw vertrouwde thuisomgeving, in alle rust en met persoonlijke aandacht.

Specialistische zorg kan ziekenhuisbezoek soms voorkomen, zoals voor een medische controle

Wanneer?

U kunt specialistische zorg krijgen bij o.a. diabetes, Parkinson, dementie, COPD en wondverzorging. Ook voeren we medische handelingen uit, zoals een katheter plaatsen, medicijnen toedienen, nierdialyse en palliatieve sedatie. KleinGeluk is ook gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg, mantelzorg en zorg in de laatste levensfase.

Kosten en vergoeding

Verpleegkundig specialistische zorg zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Als u een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) heeft, krijgt u verpleging op voorschrift van een specialist vergoed.

Deskundigheid

U kunt vertrouwen op de deskundigheid van Gespecialiseerd Verpleegkundigen van KleinGeluk als het gaat om bijvoorbeeld:

• Dementie
• Diabetes
• Parkinson
• COPD
• Wondverzorging
• Nierdialyse
• Mantelzorg
• Geestelijke Gezondheidszorg