Klachten- procedure

Uiteraard hopen we dat onze cliënten tevreden zijn met de zorg- en dienstverlening van KleinGeluk. Heeft u toch een verbetertip of klacht? Dan vernemen we dat graag. Daar kunnen we immers van leren! Klachten worden zoveel mogelijk in direct onderling overleg behandeld en opgelost.

Cliëntvertrouwenspersonen

Binnen KleinGeluk zijn cliëntvertrouwenspersonen aanwezig bij wie u terecht kunt met problemen. Deze vertrouwenspersonen nemen een onafhankelijk plaats in binnen KleinGeluk. Zij zijn primair gericht op de individuele cliënt: een laagdrempelig aanspreekpunt, waar de cliënt zijn/haar verhaal vertrouwelijk kwijt kan. Een luisterend oor in een vertrouwde sfeer binnen een veilige omgeving kan een voldoende waarborg zijn voor de (rechts)positie voor de cliënt. Als u op een locatie komt wonen of gebruik gaat maken van onze zorgverlening, wordt informatie hierover verstrekt.

Onafhankelijke klachtafhandeling

Het kan voorkomen dat u zich liever wendt tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris of dat eerdere overleggen niet tot een gewenste oplossing hebben geleid. Voor deze situaties heeft KleinGeluk een overeenkomst afgesloten met Quasir, een gespecialiseerde en onafhankelijke organisatie. Op deze wijze worden klachten gegarandeerd op een deskundige en onafhankelijke manier behandeld. Indien dat uiteindelijk niet tot de gewenste situatie leidt, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke geschillencommissie via Stichting Zorggeschil.