Kleinschalig wonen:
Beschermde omgeving bij dementie

Voel u thuis in een veilige en vertrouwde omgeving. De zorg- en dienstverlening van KleinGeluk in Apeldoorn is kleinschalig en persoonlijk. Samen met u stemmen we uw wensen en behoeften af. Uw kwaliteit van leven en dagelijkse geluksmomentjes staan voorop.

Het gevoel van thuis

Is thuis wonen door dementie voor u niet echt meer mogelijk? Kleinschalig wonen bij KleinGeluk biedt u een beschermde omgeving, die het geborgen gevoel van ‘thuis’ zo dichtbij mogelijk brengt.

 

Privacy en samen

U woont in een groep tot zeven bewoners in een ontspannen huiselijke sfeer. In de gemeenschappelijke huiskamer kunt u andere bewoners ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Zo kunt u helpen koken met verse ingrediënten en samen eten. Ook organiseren we activiteiten als muziek, bewegen, lezen en (geheugen-)spellen. Daarnaast krijgt u in deze beschermde omgeving ook de privacy van een eigen appartement met uw eigen sanitair, keukenblok en plek voor uw persoonlijke spulletjes.

Een beschermde omgeving die het ‘thuisgevoel’ zo dichtbij mogelijk brengt en waar het gaat om úw wensen, gewoontes en gevoelens

Eigen vrijheid

Bij KleinGeluk tellen úw wensen, gewoontes en gevoelens. We richten ons op wat u prettig vindt, waar u plezier aan beleeft en wat u nog wél kunt. Niets is verplicht. U bent vrij om aan een activiteit mee te doen of u juist terug te trekken in uw eigen appartement. Uw partner, familie, vrienden en mantelzorgers zijn altijd hartelijk welkom Ze horen bij u en versterken het vertrouwde ‘thuisgevoel’.

 

Kosten en vergoeding

De kosten zijn afhankelijk van uw inkomen en een indicatie, zoals Wlz (Wet langdurige zorg). Ook is een Bopz-indicatie (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) nodig. Zo blijft de eigen bijdrage vaak beperkt.

Kleinschalig wonen aanbod