KleinGeluk volgt richtlijnen RIVM en GGD voor coronavirus

KleinGeluk houdt de berichtgeving met betrekking tot het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij stellen indien nodig ons beleid en de te nemen maatregelen bij, om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Hierin volgen we de richtlijnen van het RIVM en de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Het is aan de orde van de dag. Ook bij KleinGeluk houdt het coronavirus de organisatie in de greep.
Volgens een kabinetsbesluit zijn alle woonzorgcentra en locaties voor kleinschalig wonen sinds 20 maart gesloten voor bezoek. Wij betreuren deze situatie ten zeerste, maar preventie en veiligheid staan deze dagen voorop. Deze maatregel wordt genomen in het belang van de veiligheid van onze bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers en is in lijn met het landelijk beleid om het coronavirus zoveel mogelijk vertraagd te verspreiden. Wij vragen uw begrip hiervoor.
De Stadsdeelmanager die over een locatie gaat, kan in uitzonderlijke situaties (zoals in het geval van terminale zorg) afwijken van deze maatregel.

Lees over de maatregelen en wat dit met zich meebrengt voor onze bewoners en bezoekers 

KleinGeluk