Veelgestelde vragen

Hier vindt u veelgestelde vragen (FAQ's) over maatregelen m.b.t het coronavirus. Naargelang de ontwikkelingen zullen we deze zoveel mogelijk aanvullen.
Zit uw vraag hier niet tussen, dan kunt u contact opnemen met De Zorglijn: 0800-0604.

iPad

Vanwege besmetting met het coronavirus bij KleinGeluk, zijn wij helaas genoodzaakt om de maatregelen voor het bezoeken van al onze woonzorgcentra en locaties voor kleinschalig wonen te verzwaren.

Waar eerst nog gold dat onze bewoners maximaal 1 bezoeker per dag mochten ontvangen, is bezoek vanaf 17 maart tot nader order niet meer toegestaan. De overheid heeft nu ook landelijk ingesteld dat vanaf 20 maart op intramurale locaties geen bezoekers meer welkom zijn.
Wij betreuren deze situatie ten zeerste, maar vragen uw begrip hiervoor. Deze maatregel wordt genomen in het belang van de veiligheid van bezoekers, onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers en is in lijn met het landelijk beleid om het coronavirus zoveel mogelijk vertraagd te verspreiden.
De Stadsdeelmanager die over een locatie gaat, kan in uitzonderlijke situaties (zoals bij bijv. terminale zorg), afwijken van deze maatregel.

Wij zijn helaas genoodzaakt het gezamenlijk eten in onze restaurants per direct te stoppen.
Bewoners van een van onze (Wlz) locaties ontvangen het eten op hun eigen appartement/kamer. Als er hulp nodig is bij het eten, krijgen zij ondersteuning van de woonassistent. Cliënten van onze wijkverpleging (thuiszorg) kunnen tot nadere order niet meer op bezoek komen in onze restaurants om daar te eten. Op locaties waar wij eten aan huis kunnen brengen ontvangen bewoners zo snel mogelijk nadere informatie. Zoals in het appartementencomplex Symfonie.

Alle bijeenkomsten met cliënten en/of bewoners – ook wanneer er minder dan 100 deelnemers zijn – zijn vanaf heden tot 1 juni afgelast. De huiskamers en buurtkamers blijven open voor onze bewoners. Per locatie wordt bekeken hoe de dag op de huiskamer met onze bewoners wordt ingevuld.

Vanaf heden zijn wij gestart met het sluiten van de dagbestedingslocaties. De medewerkers van de dagactiviteiten stemmen met onze cliënten en/of onze 1e contactpersoon af of deze thuis kan blijven en welke zorg wij in plaats van de dagactiviteit kunnen bieden bij ons op locatie. Wij houden contact met onze cliënten via telefoon of andere digitale middelen.

Wij hebben aandacht voor cliënten die zich eenzaam voelen door de genomen maatregelen. We zijn dan ook bezig om naar alternatieven te kijken voor het aanbieden van activiteiten/welzijn in de groepsgrootte zoals gewend. We houden u op de hoogte hiervan.

In verband met de verzwaarde maatregelen in het kader van preventie en veiligheid van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers, is uitvoering van het kapperswerk in onze locaties vanaf nu tot een nader te bepalen moment helaas stopgezet.

Het belangrijkste dat u kunt doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn de volgende maatregelen (hand- en hoesthygiëne):

  • Was uw handen regelmatig en goed
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen

KleinGeluk houdt de berichtgeving met betrekking tot het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij stellen indien nodig ons beleid en de te nemen maatregelen bij, om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Wij publiceren steeds de meest actuele informatie m.b.t de maatregelen coronavirus op onze website, om op die manier iedereen zo snel mogelijk hiervan te voorzien. Houdt u dus de website van KleinGeluk in de gaten voor de laatste informatie hierover.

Heeft u toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met De Zorglijn: 0800-0604.

Het is aan de orde van de dag. Ook bij KleinGeluk houdt het coronavirus de organisatie in de greep. Dit noodzaakt ons tot het aanscherpen van het beleid en de te nemen maatregelen. Preventie en veiligheid staan voorop: deze maatregelen worden dan ook genomen in het belang van de veiligheid van onze bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers en is in lijn met het landelijk beleid om het coronavirus zoveel mogelijk vertraagd te verspreiden.